Updates


Testimonials

11 months ago
(Translated by Google) A very interesting and rewarding place to listen to the Dharma! (Original) Một nơi nghe giảng Phật Pháp rất hay và bổ ích!
- Hai P
11 months ago
(Translated by Google) Pure mind, peace (Original) Tịnh tâm, an lạc
- Blue O

Niệm Phật

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà

Contact Us

Contact

Call now
  • 093 969 11 69

Address

Get directions
Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh
Phường Phú Mỹ
thị xã Phú Mỹ
Bà Rịa–Vũng Tàu
Vietnam

Business Hours

Mon:Open 24 hours
Tue:Open 24 hours
Wed:Open 24 hours
Thu:Open 24 hours
Fri:Open 24 hours
Sat:Open 24 hours
Sun:Open 24 hours
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.